Årgangsfilm: Cape fear (1962)

05.04.2019

En sakfører og hans familie blir forfulgt av en mann som han en gang hjalp til med å få satt i fengsel.

Filmen vises i Festsalen klokken 12.00 Inngang kr. 60,- inkl. kaffe og kake