Årgangsfilm: The Caine Mutiny (1954)

05.11.2021

The Caine Mutiny er en klassisk film om den ustabile Captain Queeg (Humphrey Bogart) og hans begivenhetsrike kommando av en gammel minesveiper og dens utmattede mannskap.

 I høy sjø under de dramatiske slagene under andre verdenskrig, presser Queegs læreboknøyaktige kommando både mannskapet og den populære nestkommanderende, løytnant Maryk (Van Johnson), til bristepunktet. Etter en rekke tvilsomme ordre, konfronterer Maryk Queeg når han gir ordre om å føre skipet rett inn i en dødelig tyfon. Maryk påberoper seg sjøretten og fratar Queeg kommandoen og tvinger mannskapet til mytteri.

Filmen vises i Festsalen klokken 12.00 Inngang kr. 60,- inkl. kaffe og kake