Nasjonalforeningen for folkehelsen Trondheim Demensforening inviterer til

03.03.2020

"Uformelt treffsted" for personer med demens, pårørende og andre interesserte.

Her lar vi praten gå løst og fast, deler erfaringer, synspunkter, blir kjent med nye mennesker og har det trivelig sammen. 

Treffet finner sted i Café Horneman.

Klokken 13.00 - 15.00