Språkkurs

Våre språkkurs høsten 2017 og våren 2018

Kursene holdes i 2. etasje i Hornemansgården dersom ikke annet står beskrevet. Dersom et kurs blir fulltegnet forsøker vi å sette opp flere kurs.

Spansk nybegynner

Kurset passer for deg som ikke har forkunnskaper og som ønsker en innføring i spansk.

Kursstart høst 2017
Tirsdag 14. september
kl. 09.00–11.00

Kursene går over 9 tirsdager
à 2 timer (24 undervisningstimer)
Kurstilbyder: Brilla Språkinstitutt
Kursavgift kr 1.900,-

 

Engelsk

Kurset passer for deg som har noen forkunnskaper og ønsker å få mer muntlig øvelse. Nivået vil tilpasses til kursdeltakerne.

Kursstart høst 2017
Tirsdag 14. september
kl. 11.00–13.00

Kursene går over 9 tirsdager
à 2 timer (24 undervisningstimer)
Kurstilbyder: Brilla Språkinstitutt
Kursavgift kr 1.900,-

 

Bedre i tysk!

Oppfrisk tysken din i naturlig samtale, still spørsmål og lær mer om språket og kulturen i hyggelig atmosfære.Kurset er egnet for deg som ønsker å forbedre og fordype tyskkunnskapene dine fra før.

Kursstart høst 2017
Tirsdag 12. september kl. 10.30 – 12.00

Kursstart vår 2018
Tirsdag 16. januar kl. 10.30 – 12.00

Kursstart sommer 2018
Tirsdag 10. april kl. 10.30 – 12.00

Påmelding/informasjon:
http://tyskfordeg.no/sprak-kurs/index.html
Telefon: 403 05 808
E-post: info@tyskfordeg.no
Kursleder: Wanda Piescu, Tysk for deg

Kursavgift kr 1.800,-
Kurset går over 9 dobbelttimer à 90 minutter.
Kurset avholdes med minst fem påmeldte deltakere.


Spansk høyere nivå

«Español en marcha»
Passer for deg som har tatt B1 nivå og vil lære mere.

Kursstart høst 2017
Startdato onsdag 7. september
kl. 11.00–13.00
Kursene går over 9 onsdager à 2 timer (24 undervisningstimer)
Kursavgift kr 1.900,-

Spansk mellomnivå

«Español en marcha»
Passer for deg som har tatt A1 nivå og vil lære mer.

Kursstart høst 2017
Startdato onsdag 7. september
kl. 09.00–11.00
Kursene går over 9 onsdager à 2 timer (24 undervisningstimer)

Kursleder: Juliana He
Kursavgift kr 1.900,-

Italiensk

Ta kontakt ved interesse
967 97 723
post@brilla.no

Fransk mellomnivå

Kurset passer for deg som har noe forkunnskaper og ønsker å få mer muntlig øvelse. Nivået vil tilpasses kursdeltakerne.

Kursstart høst 2017
Startdato tirsdag 14. september kl. 11.00–13.00

Kursene går over 9 tirsdager à 2 timer (24 undervisningstimer)
Kurstilbyder: Brilla Språkinstitutt
Kursavgift kr 1.900,-