Trim

Trivsel og velvære gjennom lett gymnastikk!

Kursstart høst 2017
Mandag 11. september kl. 10.30 og 11.15


Kursstart vår 2018
Mandag 15. januar kl. 10.30 og 11.15

12 ganger à 1 undervisningstime. Kursleder: Brit Fuglem
Det er greit med lang- bukse og ledig overdel.

Pris: 400,-