Trim

Trivsel og velvære gjennom lett gymnastikk!

Kursstart Høst 2016
Mandag 12. september kl. 10.30 og 11.15

Kursstart Vår 2017
Mandag 16. januar kl. 10.30 og 11.15

12 ganger à 1 undervisningstime. Kursleder: Brit Fuglem
Det er greit med lang- bukse og ledig overdel.