Styret i PFO

PFO´s styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av PFO´s årsmøte. I tillegg er det en representant fra de ansatte samt en representant fra Trondheim kommune.

I perioden 2018-2019 består PFO´s styre av følgende medlemmer:

 

Styreleder

Bjørn Gurihus - Forsvarets Seniorforbund, avd. Trondheim

Nestleder

Greta Bergmann - If Pensjonistforening

Styremedlemmer

Tore Jensen - SeniorIKT 

Tor Johan Skjerpen - Seniorklubben K.Lund

Mette Marie Hasz - Forsvarets Seniorforbund avd. Trondheim

 

Varamedlemmer

Anbjørg Ulset Evensen - Landslaget for offentlige pensjonister avd. Trondheim

Ivar Nervik - Sjetne pensjonistforening

 

Styret kan kontaktes på post@hornemansgarden.no