Styret i PFO

PFO´s styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av PFO´s årsmøte. I tillegg er det en representant fra de ansatte samt en representant fra Trondheim kommune.

I perioden 2017-2018 består PFO´s styre av følgende medlemmer:

 

Styreleder

Bjørn Gurihus - Forsvarets Seniorforbund, avd. Trondheim

Nestleder

Astrid Welde Johansen - Fagforbundet avd. 069

Styremedlemmer

Greta Bergmann  - If pensjonistforening

Harald Storflor - Veidekke ASA Trondheim

Tore Jensen - SeniorIKT 

Varamedlemmer

Svein Erling Smolan - Forsvarets Seniorforbund, avd. Trondheim

Tor Johan Skjerpen - Seniorklubben K.Lund

Styret kan kontaktes på post@hornemansgarden.no