Styret i PFO

PFO´s styre består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av PFO´s årsmøte. I tillegg er det en representant fra de ansatte.

I perioden 2019-2020 består PFO´s styre av følgende medlemmer:

 

Styreleder

Bjørn Gurihus - Forsvarets Seniorforbund, avd. Trondheim

Nestleder

Greta Bergman - If Pensjonistforening

Styremedlemmer

Anbjørg Ulset Evensen - Landslaget for offentlige pensjonister avd. Trondheim

Tor Johan Skjerpen - Seniorklubben K.Lund

Mette Marie Hasz - Forsvarets Seniorforbund avd. Trondheim

 

Varamedlemmer

Ivar Nervik - Sjetne pensjonistforening

Sidsel Berg Fremstad - Foreningen Senior IKT

 

Styret kan kontaktes på pfo@hornemansgarden.no