Reiseformidling

PER er Pensjonistenes Egen Reiseformidling, og bistår gjerne din forening med å legge opp turer, både korte og lange, innenlands og utenlands. Våre samarbeidspartnere finner du også her på huset.

PER eies og drives av Pensjonistenes Fellesorganisasjon
(PFO). For mange pensjonistforeninger er fellestur(er) høydepunkt i foreningens aktivitet. PFO har som generell målsetting å ivareta foreningenes interesser, og siden fellesturer er viktige for mange foreninger, er dette også viktig for PFO. Derfor etablerte PFO i 1991 PER. Gjennom PER kan pensjonistforeninger få hjelp til å legge opp turer,- både korte og lange,- både innenlands og utenlands.

PER har knyttet seg til gode og solide samarbeids­partnere som gir god kvalitet på turer og innhold. Husk at PER eies av pensjonist­foreningene i Trondheim og prøver derfor alltid å gi fornuftige priser som kommer pensjonistene til gode.

Kontakt PER

Telefon: 73 84 17 00
E-post: per@hornemansgarden.no