Hornemansgårdens historikk

Fra fornem vinterbolig til politistasjon og eldresenter.

Rådmann Dons´ hus

Året var 1708. All bebyggelse rundt Torvet i Trondheim brant ned. I 1720 kjøpte rådmann Paul Dons et tomteområde der, og et en-etasjes hus ble satt opp. I dag er det den delen av Hornemansgården som vender mot Kongens gate og som går fra østre hovedinngang til midten av fløyen mot Torvet.

Hornemans vinterbolig

I 1765 fikk gården en ny eier, justisråd Henrik Horneman, som har gitt navn til gården. Hans familie kom fra Flensburg, og i tillegg til justisråd var Horneman trelasteksportør og godseier. Om somrene bodde familien på Reins kloster, så Hornemansgården skulle være familiens vinterbolig. På denne tiden var det stor byggeaktivitet ved Torvet. Praktbygningene Stiftsgården (fru Schøller), Harmonien (Mølmangården, brant i 1942) og Svaneapoteket (Sommer) var trolig inspirasjonskilder til ombyggingen og utvidelsen Horneman foretok. Hele forhuset ble bygd på med en etasje, og uthuset østenfor kom under samme tak. Vestfløyen mot Torvet ble forlenget ned til Presidentveita, og der fikk Horneman plass til en festsal på over 90 m². Gården sto ferdig i 1780.

I 1807 døde Henrik Horneman og gården tilfalt hans tre sønner, hvorav den ene, Eidsvoldsmannen Christian Horneman, ble eneeier i 1838. Han forandret fasadene med nye vinduer og portaler i klassisistisk stil rundt 1840. Ved hans død ble gården overtatt av justitiarius Robert Nicolai Horneman, som var den siste private eier av gården. I hans tid ble det foretatt diverse ombygginger og gården fikk mer og mer preg av å være en vanlig leiegård.

Stadsingeniør Dahls´ politistasjon

I 1876 ble gården solgt til Trondheim kommune. En av leietakerne var Stadsingeniør Carl Adolf Dahl. Hornemansgården ble tatt i bruk som politistasjon. Politiet holdt til i gården i nesten hundre år, og hadde all sin virksomhet i gården til de flyttet ut i eget bygg i Kongens gate på midten av 1970-tallet.

Gården var etter all denne virksomheten nedslitt, og det var foretatt store inngrep i det interiørmessige ved bygningen. Under senere restaurering er det blitt gjort forsøk på å bringe gården tilbake til sin opprinnelige stil.

Eldresenter og fredning

Fra 1976 drev Pensjonistenes Fellesorganisasjon eldresenter i Hornemansgården, med støtte fra Trondheim kommune.  Gården ble fredet i 1984.
Eldrerådet vedtok våren 1994 å sende en henvendelse til Formannskapet med forslag om at gården skulle gjøres om og bli de eldres hus. Formannskapet syntes dette var en god tanke, og Trondheim kommune bevilget millioner av kroner til omfattende restaureringsarbeider av Hornemansgården.

Hornemansgården ble gitt til Trondheim bys eldre som en ”Honnørgave” i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997. Gården fremstår nå som et flott eldresenter midt i Trondheim, tilgjengelig for alle. Besøket og aktivitetene har økt enormt, og gården er årlig vertskap for rundt 1200 kurs, møter og arrangementer.

Fra og med 01.01.2020 er driften av Hornemansgården og aktivitetene i bygget overtatt av Kulturenheten i Trondheim kommune.